Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 21/04/2024
Thấp/Cao
26/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.7/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.7/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.5/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.8/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 26.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Thấp/Cao

25.5°/35.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0