Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
37.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 34.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.1/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.9°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Thấp/Cao

26.9°/33.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0