Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 28.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.6/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.8°
Sáng/Tối
29.5/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 34.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Thấp/Cao

25.1°/38.3°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

6.17