Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:41 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.42 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.35