Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:14 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Tây Hoà
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0