Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 22.1°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 26.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.4°
Sáng/Tối
22.2/ 26.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 28.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 27.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 27.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.2°
Sáng/Tối
23.2/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.6°
Sáng/Tối
22.2/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
23.5/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.5°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:51
Thấp/Cao

21.7°/29.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

2.42