Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.13