Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:28 | 24/07/2024
Thấp/Cao
28.7/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.4/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Thấp/Cao

28°/35.6°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0