Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:25 | 13/07/2024
Thấp/Cao
23.6/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Thấp/Cao

23.4°/31.9°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.58 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

10.59