Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:56 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
38.4/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 36.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 36.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Thấp/Cao

23.2°/41.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0