Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0