Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
38/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 35.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 36.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 36.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 35.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 35.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 24.2°
Sáng/Tối
25.6/ 40°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 28.1°
Sáng/Tối
25/ 40.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26.2°
Sáng/Tối
23.6/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 23.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Thấp/Cao

23.5°/40.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0