Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22.1/ 25.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 21.4°
Sáng/Tối
21.9/ 25.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22°
Sáng/Tối
21.2/ 25.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 20.6°
Sáng/Tối
20.6/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 21.3°
Sáng/Tối
20.3/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 21°
Sáng/Tối
20.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 21.7°
Sáng/Tối
19.4/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 20.2°
Sáng/Tối
21.6/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mây cụm
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Thấp/Cao

21.6°/28.6°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

5.24