Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:45 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:55
Thấp/Cao

18°/38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0