Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 26/05/2024
Nhiều mây 30.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Thấp/Cao
26.2°/35.9°
Độ ẩm
69%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.99 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
8.36

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
397.21
NH3
0.25
NO
0.02
NO2
0.57
O3
33.26
PM10
0.57
PM25
0.5
SO2
0.06

Thời tiết Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò trong 12h tới

Thời tiết Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò những ngày tới

Lượng mưa Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò những ngày tới