Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:41 | 24/05/2024
Nhiều mây 25.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
24.5°/32.4°
Độ ẩm
97%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.68 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
367.17
NH3
0.74
NO
0.02
NO2
0.98
O3
1.74
PM10
21.08
PM25
20.67
SO2
0.13

Thời tiết Phường Nghi Hòa - Thị xã Cửa Lò theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nghi Hòa - Thị xã Cửa Lò trong 12h tới

Thời tiết Phường Nghi Hòa - Thị xã Cửa Lò những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Nghi Hòa - Thị xã Cửa Lò những ngày tới

Lượng mưa Phường Nghi Hòa - Thị xã Cửa Lò những ngày tới