Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0