Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mây cụm
Huyện Vụ Bản
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.31