Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:37 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0