Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:51 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 38.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26.7°
Sáng/Tối
29.1/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

25.2°/33.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.87 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.68