Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Huyện Vụ Bản
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

2.72