Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 26.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Thấp/Cao

24.2°/31.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.86 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0