Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 11/12/2023
Thấp/Cao
25/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

23.2°/28.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.06