Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:47 | 16/06/2024
Thấp/Cao
30/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.7/ 38°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.8/ 36.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.8/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 36.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 43.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

28.1°/38.6°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.33 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

6.76