Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Huyện Vụ Bản
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0