Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 15°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0