Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:38 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0