Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:26 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24.5/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

24.5°/32.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0