Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:31 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

11.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Giao Thủy
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0