Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.8°
Sáng/Tối
30.4/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 30.4°
Sáng/Tối
29.7/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30°
Sáng/Tối
30.9/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 30.2°
Sáng/Tối
30.2/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 30.8°
Sáng/Tối
29.7/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 30.2°
Sáng/Tối
30.6/ 32.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 30.9°
Sáng/Tối
30.1/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 30.8°
Sáng/Tối
30.7/ 32.7°
Áp suất

997 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.4°
Sáng/Tối
30.9/ 32.7°
Áp suất

997 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.3°
Sáng/Tối
30.3/ 32.1°
Áp suất

998 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.7°
Sáng/Tối
30.2/ 32.4°
Áp suất

998 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 30.9°
Sáng/Tối
30.2/ 32.7°
Áp suất

998 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 31.4°
Áp suất

998 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
29.4/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

29°/31.1°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0