Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

9.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

10.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 31°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

9.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Giao Thủy
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.92 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.93