Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa vừa
Huyện Giao Thủy
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

25°/27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.67

Tin tức thời tiết