Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
22.7/ 21.1°
Sáng/Tối
21.1/ 22.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.2/ 22.7°
Sáng/Tối
20.7/ 22.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 20.6°
Sáng/Tối
22.2/ 20.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.3°
Sáng/Tối
20.6/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 23.2°
Sáng/Tối
21.1/ 24.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.7/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 25.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.7°
Sáng/Tối
23.6/ 23.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

8.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20.1°
Sáng/Tối
21/ 20.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

8.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 16.1°
Sáng/Tối
20.1/ 19.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

9.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
11.3/ 10.2°
Sáng/Tối
13/ 9.6°
Áp suất

1028 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Thấp/Cao

20°/23.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.7 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

1.23