Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0