Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.8°
Sáng/Tối
29.2/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 31.1°
Sáng/Tối
29.4/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 31.9°
Sáng/Tối
30.4/ 33.1°
Áp suất

999 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 31.6°
Sáng/Tối
30.1/ 32.8°
Áp suất

997 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 30.4°
Sáng/Tối
29.9/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

29.2°/32.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.47 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

0