Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Nhiều mây
Huyện Giao Thủy
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0