Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:28 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây cụm
Huyện Giao Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0