Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:11 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Thấp/Cao

28°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.19