Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:01 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0