Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

13.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Huyện Giao Thủy
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

25°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0