Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:11 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Giao Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

27°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

10.34