Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 28.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Thấp/Cao

26.2°/30.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.09