Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Thấp/Cao

25.6°/35.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0