Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:56 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.5/ 25.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 26.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 22.6°
Sáng/Tối
21.6/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.3/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.2°
Sáng/Tối
21.4/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.9/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 25.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:16
Thấp/Cao

22.9°/30.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

5.04