Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:54 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
24.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Thấp/Cao

25°/30.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0