Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:11 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Mưa vừa
Thị xã Ninh Hòa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0