Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.94