Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa

10:00

32°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.31 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.58 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
2.03 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.82 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.22 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.42 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.26 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.44 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.9 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.44 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.17 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.1 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.31 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.77 km/giờ

13:00

32°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.89 km/giờ

16:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
0.7 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.06 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.33 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.44 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.91 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.21 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.88 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.83 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.15 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.38 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.44 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.14 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
0.33 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.63 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.31 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.36 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.06 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.66 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.37 km/giờ
Thị xã Ninh Hòa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.08