Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:59 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:39
Mưa nhẹ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.27 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.3 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.14 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.6 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
0.46 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.14 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.06 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.53 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.38 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.77 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.93 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.51 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.87 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.68 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.61 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.3 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.33 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.59 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.75 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.3 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.54 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.01 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.59 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.39 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.11 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.77 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.59 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.3 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.01 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.72 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.95 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.88 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
55%
2.78 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
53%
1.75 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.6 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.62 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:39
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0