Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:21 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 27°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.1/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
29.6/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
28.5/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
28.7/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
28.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Thấp/Cao

24.9°/36.3°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

3.17