Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 21/04/2024
Nhiều mây 26.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Thấp/Cao
24.8°/37.3°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.08 km/giờ
Điểm ngưng
25.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1054.76
NH3
8.23
NO
0
NO2
7.97
O3
127.32
PM10
186.39
PM25
163.55
SO2
12.99

Thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình những ngày tới