Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:34 | 26/06/2022
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38/ 38°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Thấp/Cao

25°/39°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.75