Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 02/03/2024
Thấp/Cao
14.7/ 14.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.1/ 14.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.6/ 14.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20.8/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18.1/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 16.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Thấp/Cao

15.5°/30.1°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

8.6 °C

Chỉ số UV

3.81