Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 25.5°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
25.6°/34.5°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.68 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
834.47
NH3
19.51
NO
0
NO2
8.65
O3
29.68
PM10
90.05
PM25
87.45
SO2
2.47

Thời tiết Xã Tự Do - Huyện Lạc Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tự Do - Huyện Lạc Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Tự Do - Huyện Lạc Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tự Do - Huyện Lạc Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Tự Do - Huyện Lạc Sơn những ngày tới