Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:55 | 24/05/2024
Nhiều mây 25.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Thấp/Cao
25.6°/32.3°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.92 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
807.76
NH3
15.45
NO
0
NO2
7.88
O3
31.47
PM10
95.55
PM25
92.13
SO2
2.62

Thời tiết Xã Tân Lập - Huyện Lạc Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Lập - Huyện Lạc Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Lập - Huyện Lạc Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Lập - Huyện Lạc Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Lập - Huyện Lạc Sơn những ngày tới