Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:46 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.71