Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:29 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Nhiều mây
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.42

Tin tức thời tiết