Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
24.5/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
26.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
24.6/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 38.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 36.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.1/ 31.8°
Sáng/Tối
27.4/ 44.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 33.5°
Sáng/Tối
28.8/ 46.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 37.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.1°/37.5°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

3.94