Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:30 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

3.21 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0