Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:31 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0