Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa rất nặng 26°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.03 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0