Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:56 | 24/05/2024
Nhiều mây 25.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25.2°/34.3°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.61 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
827.79
NH3
18.75
NO
0
NO2
8.65
O3
32.19
PM10
93.56
PM25
90.58
SO2
2.68

Thời tiết Xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn những ngày tới