Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.4°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
23.8/ 35.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.9°
Sáng/Tối
24.7/ 36.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
26.8/ 38.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.5°/35.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0