Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:44 | 16/07/2024
Nhiều mây 25.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Thấp/Cao
25°/31.8°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.9 km/giờ
Điểm ngưng
25.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
627.52
NH3
12.41
NO
0.03
NO2
8.14
O3
11.09
PM10
24.09
PM25
19.55
SO2
2.12

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình những ngày tới