Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.3°
Sáng/Tối
26.7/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
24/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.2/ 31.1°
Sáng/Tối
27.7/ 44.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 33.1°
Sáng/Tối
28.3/ 46.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
43/ 31.7°
Sáng/Tối
29.5/ 40.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 37.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.7°/37.8°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

3.94