Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:07 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.18