Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:48 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
25/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Nhiều mây
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0