Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Nhiều mây
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

2.59