Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:09 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
25/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Bầu trời quang đãng
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0