Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

994 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Huyện Lạc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0