Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Can Lộc
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

3.93 km

Gió

7.68 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0