Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:22 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Huyện Can Lộc
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.79