Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:14 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 11°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Thấp/Cao

10°/23°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0