Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:36 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Thấp/Cao

25.5°/33.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0.1