Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.9/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 26.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 26.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.7/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 26.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17.4°
Sáng/Tối
20.8/ 18.1°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16.7/ 17.3°
Sáng/Tối
16.8/ 17.8°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 13.3°
Sáng/Tối
16.6/ 14.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 14.2°
Sáng/Tối
13/ 17.5°
Áp suất

1027 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Thấp/Cao

22.9°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0.16