Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:31 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Can Lộc
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.84