Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
29/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Huyện Can Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

26°/40°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0