Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:15 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Can Lộc
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

7.32 km

Gió

7.95 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0