Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0