Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.6/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.7/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 30.8°
Sáng/Tối
30.8/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30.3/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 31.1°
Sáng/Tối
31.8/ 32.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 29.5°
Sáng/Tối
30.7/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
29.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Thấp/Cao

25.3°/34.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0