Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

18.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

16.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa cường độ nặng
Huyện Can Lộc
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0