Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:24 | 08/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0