Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:23 | 20/04/2024
Thấp/Cao
30/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
29.3/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30.4/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
37.9/ 37.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
39.5/ 39.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
31.1/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.4/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 38.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

25.4°/41.9°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

7.41