Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.3/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.2/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.9/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.4/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.7/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

17.4°/20.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

15.2 °C

Chỉ số UV

0