Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:57 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29.4/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.4°
Sáng/Tối
27.4/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.1/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

25.4°/33.2°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.75