Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Thị xã Duy Tiên
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0