Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:11 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 39.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 36.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 36.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 37.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.4°
Sáng/Tối
23.1/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

25.3°/32.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.14