Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Thị xã Duy Tiên
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.42