Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0