Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:36 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.43 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0