Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 25°
Sáng/Tối
26.1/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
23.7/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

25.7°/38.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0