Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:25 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0