Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:54 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Bầu trời quang đãng
Thị xã Duy Tiên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0