Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:30 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 29.6°
Sáng/Tối
30.8/ 31.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 26.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 26.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 25.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Thấp/Cao

25.2°/33.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

5.82 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0