Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:24 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Bình Lục
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.58