Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

996 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29.8°
Sáng/Tối
29.1/ 30.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
27/ 26.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Thấp/Cao

25.9°/33.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0