Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:18 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Huyện Bình Lục
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

28°/39°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.91