Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:59 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.5/ 16°
Sáng/Tối
17.7/ 16.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.6/ 12.8°
Sáng/Tối
14.2/ 14.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.7/ 16.7°
Sáng/Tối
12.6/ 17.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 19.7°
Sáng/Tối
15.9/ 19.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 23.1°
Sáng/Tối
20.6/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 25.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.1°
Sáng/Tối
20/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 19.6°
Sáng/Tối
18.2/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.6/ 21.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 18.9°
Sáng/Tối
18.5/ 18.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19°
Sáng/Tối
17.8/ 18.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 21.7°
Sáng/Tối
18.9/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
21.1/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 17.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Thấp/Cao

12.2°/17.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

11.6 °C

Chỉ số UV

0.48