Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:17 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.61