Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Nhiều mây

01:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.53 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.35 km/giờ

07:00

28°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.1 km/giờ

10:00

32.3°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.09 km/giờ

13:00

32.5°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.45 km/giờ

16:00

31.9°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.46 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.22 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa

01:00

26.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.18 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.46 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.84 km/giờ

10:00

28.4°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.13 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
5.17 km/giờ

16:00

30°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.24 km/giờ

19:00

27.3°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.79 km/giờ

22:00

27.1°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.14 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ

01:00

27.5°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.16 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.3 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.92 km/giờ

10:00

32.5°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
4.7 km/giờ

13:00

35.4°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.59 km/giờ

16:00

32.3°C / 38.2°C
Mây cụm Mây cụm
66%
5.38 km/giờ

19:00

28.7°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.9 km/giờ

22:00

28.9°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.53 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.9/ 38.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Nhiều mây

01:00

28.9°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.67 km/giờ

04:00

28.8°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.63 km/giờ

07:00

29.3°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.77 km/giờ

10:00

34.9°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.33 km/giờ

13:00

38°C / 44°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
3.59 km/giờ

16:00

38°C / 44.5°C
Mây cụm Mây cụm
44%
3.13 km/giờ

19:00

31.1°C / 37.2°C
Mây cụm Mây cụm
67%
3.5 km/giờ

22:00

30.4°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa

01:00

29.3°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.66 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.86 km/giờ

07:00

28.6°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.98 km/giờ

10:00

30.7°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.29 km/giờ

13:00

31.5°C / 38.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
4.18 km/giờ

16:00

30.7°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.58 km/giờ

19:00

27.8°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.03 km/giờ

22:00

27.5°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.3 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

25.7°/33.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0