Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:14 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Thấp/Cao

24.5°/34.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0