Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.3°
Sáng/Tối
26.8/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
24.7/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25/ 37.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 29.5°
Sáng/Tối
26.8/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.1/ 31.5°
Sáng/Tối
27/ 39.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 34.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

25.7°/35.1°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

4.8