Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.37 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0