Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:50 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Nhiều mây
Huyện Bình Lục
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.25