Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:01 | 25/02/2024
Thấp/Cao
18.8/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.3/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 18.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Thấp/Cao

17.9°/21.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

13.4 °C

Chỉ số UV

3.36