Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:52 | 13/07/2024
Thấp/Cao
27.1/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.5/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.2/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.4/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Thấp/Cao

26.1°/35.1°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

8.7