Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:24 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

07:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.86 km/giờ

10:00

26°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.25 km/giờ

13:00

27.4°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.95 km/giờ

16:00

28°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
6.75 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.49 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.94 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.9 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.12 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.23 km/giờ

10:00

27.6°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.86 km/giờ

13:00

27°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.83 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.38 km/giờ

19:00

25°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.66 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.26 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.85 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.16 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.71 km/giờ

13:00

28.8°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.86 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.88 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.93 km/giờ

22:00

27°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.22 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.35 km/giờ

04:00

25.4°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.2 km/giờ

07:00

24.2°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.96 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.56 km/giờ

13:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.93 km/giờ

16:00

25.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.2 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.67 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.23 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 24.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

25°/29.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.84 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0