Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

23.5°/31.1°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.34