Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:49 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Thấp/Cao

26.5°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0