Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 25.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

24.6°/33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0