Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:24 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

24°/29.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.64 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0