Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.4°
Sáng/Tối
22.8/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

23.7°/32.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

2.74