Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:23 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

24.9°/29.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.64 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0